O meni

Zdravo!
Ja sam Jelena, farmaceut,

pisac stručnih tekstova i edukator.

Jelena Kostić Valčić

Zvanje magistra farmacije sam stekla na Medicinskom fakultetu u Nišu, odsek Farmacija 2011. godine. Tokom studija, najviše me je interesovala nauka, izrada seminarskih radova i prezentovanje projekta. Za diplomski rad sam izabrala temu: “Uticaj lekova na vrednosti biohemijskih parametara”.

Svoju profesionalnu karijeru sam započela kao farmaceut pripravnik u Apoteci Niš, a profesionalni razvoj sam nastavila kroz laboratorijski, edukativni i rad sa pacijentima. Napredovala sam do upravnika apoteka i člana upravnog odbora.

Kao odgovorno lice za farmakovigilacu, največe dostignuće je uočavanje neželjnog dejstva hidrohlortijazda na povećanje nivoa kalcijuma i PTH u krvi.

Objavila sam preko 100 publikacija u oblasti farmacije, medicine, roditeljstva, zdravog života, dizajna…

Dobitnica sam nagrade povodom Sveskog dana farmaceuta 2020. godine, koju dodeljuje Farmaceutska komora Srbije. 

Radim kao pisac stručnih tekstova za platformu MyPharmaSpace i bavim se naučnim istraživanjima, držim edukacije zdravstvenim profesionalcima iz oblasti content i copywriting-a, digitalne farmacije i poslovne komunikacije. 

Živim u skladu sa citatom Pabla Pikasa: “Sve što poželiš je moguće!