Sa Jelenom od 0 do 100

Edukacija: Sa Jelenom od 0 do 100

Edukacija počinje 05.05.2023. Sadrži 5 modula:

    • Tvoj marketinški magnetizam
    • Stručni i naučni rad, poster prezentacija
    • m3
    • m4
    • m5

Iskaži interesovanje i prijavi se: